Prof.M. Quraish Shihab

Prof.M. Quraish Shihab

Agama

Prof.M. Quraish Shihab Biografi Prof.M. Quraish Shihab M. Quraish Shihab lahir tanggal 16 februari 1944 diRapang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab adalah keluarga keturunan arab yang terpelajar dan menjadiulama sekaligus guru besar di IAIN Alauddin Ujung pandang, sebagai seseorang yang berfikiran maju, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan merupakan agen perubahan. Sejak kecil, M.

Kitab Hadits tentang Kitab Fiqih, Ahkam, Sunan, Dan Muwattho’

Kitab Hadits tentang Kitab Fiqih, Ahkam, Sunan, Dan Muwattho’

Agama

Kitab Hadits tentang Kitab Fiqih, Ahkam, Sunan, Dan Muwattho’ Pengertian Fiqih Dalam Kitab Hadits Kitab Fiqih adalah kitab yang membahas masalah-masalah Fikih Islam dengan disertai dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang sah, begitupun Ijma’ (persetujuan, konsensus) dari umat Islam. Di sajikan secara mudah dan gampang serta melenyapkan pertikaian dan fanatik madzhab.[1] Dan kitab fiqih di

Rijalul Hadits

Rijalul Hadits

Agama

Rijalul Hadits Pengertian Rijalul Hadits Sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu diketahui apa itu ilmu hadits dirayah. Ilmu hadits dirayah adalah ilmu yang diketahuinya hakikat riwayat, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, keadaan perawi dan syarat-syarat mereka, maacam-macam apa yang diriwayatkan dan, apa yang berkaitan dengannya. Atau secara ringkas : “Kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan perawidan yang diriwayatkan”. Dan

Dalil Anjuran Bersiwak dan Cara Memakainya

Dalil Anjuran Bersiwak dan Cara Memakainya

Agama

Dalil Anjuran Bersiwak dan Cara Memakainya Dalil-dalil Anjuran Bersiwak Dari Ali bin Abi Thalib, rasulallah bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba bila bersiwak lalu berdiri mengerjakan salat, maka berdirilah seorang malaikat dibelakangnya lalu mendengarkan bacaannya dengan seksama kemudian dia mendekatinya (atau dia mengucapkan kalimat seperti itu) hingga malaikat itu meletakkan mulutnya diatas mulut orang yang membaca al-Qur’an,

INILAH ASAL USUL MANUSIA DALAM AGAMA ISLAM

INILAH ASAL USUL MANUSIA DALAM AGAMA ISLAM

Agama

INILAH ASAL USUL MANUSIA DALAM AGAMA ISLAM Sangat bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para pencetus dan pendukung teori evolusi. Charles Darwin sebagai pencetus teori evolusi berpendapat bahwa mahluk hidup juga termasuk manusia, yaitu berasal dari evolusi atau bebrapa perubahan mahluk sebelumnya yang memiliki kemampuan sederhana. Perubahan-perubahan tersebut membuat kekuatan manusia menjadi lebih sempurna.

INILAH TANDA AMAL PUASA RAMADAN DITERIMA ATAU DITOLAK ALLAH

INILAH TANDA AMAL PUASA RAMADAN DITERIMA ATAU DITOLAK ALLAH

Agama

INILAH TANDA AMAL PUASA RAMADAN DITERIMA ATAU DITOLAK ALLAH Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa bagi Umat Islam. Pada bulan ini kaum mukmin berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan. Puasa menjadi ibadah wajib yang dilaksanakan satu bulan penuh. Amalan ini dijanjikan pahala kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT. Namun, apakah puasa anda diterima atau ditolak? Pertanyaan

Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam

Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam

Agama

Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam Kelahiran Nabi Muhammad Saw Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam yaitu anggota Bani Hasyim, sebuah kabilah yang paling mulia dalam suku Quraisy yang mendominasi masyarakat Arab. Ayahnya berjulukan Abdullah Muttalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya berjulukan Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Baik dari garis ayah maupun

Pengertian Ibadah dan Hakikat Ibadah

Pengertian Ibadah dan Hakikat Ibadah

Agama

Pengertian Ibadah dan Hakikat Ibadah Pengertian Ibadah Menurut bahasa Ibadah berasal dari bahasa arab yaitu dari kata “Abada” berarti taat, tunduk, menurut kamus bahasa diartikan “menyembah, memuja. Ibadah artinya berbakti kepada Allah SWT, secara luas karena didorong dan dibangkitkan oleh aqidah tauhid. Sedangkan menurut istilah ibadah adalah: Menurut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ibadah ialah namayang

PENGERTIAN IBADAH DAN MACAM PUASA

PENGERTIAN IBADAH DAN MACAM PUASA

Agama

PENGERTIAN IBADAH DAN MACAM PUASA Pengertian Ibadah Secara etimologi, kata ibadah berasal dari bahasa Arab, dari kata abdun artinya hamba (abdi), ibadah artinya pengabdian. Jadi, ibadah dimaksudkan sebagai sarana pengabdian atau penyembahan kepada Allah. Secara termonologi, pengertian ibadah banyak ragamnya sesuai dengan sudut pandang masing-masing ulama, antara lain sebagai berikut : Pengertian umum ibadah ialah