Kapankah Malam Lailatul Qadar itu?

Kapankah Malam Lailatul Qadar itu?

Agama

Kapankah Malam Lailatul Qadar itu?   Gambaran Lailatul Qadar Ulama salaf mencoba memberikan gambaran yang lebih konkrit tentang waktunya malam lailatul qadar, dan apa saja tanda-tanda bahwa malam itu malam lailatul qadar. Dalam satu tahun, malam lailatul qadar terdapat dalam bulan Ramadlan, dari 30 hari bulan Ramadlan menurut sebagian besar ulama, terdapat dalam sepuluh hari

Malam Lailatul Qadar

Malam Lailatul Qadar

Agama

Malam Lailatul Qadar Dibalik tersembunyinya sesuatu, terdapat banyak hikmah yang amat besar. Bukankah sesuatu yang tersembunyi itu membuat kita penasaran, dan ingin sekali mengetahuinya?. Allah SWT menyembunyikan nama-Nya yang ter-Agung, agar manusia mengagungkan semua Asma’ Al Husna. Allah SWT menyembunyikan ridha-Nya, agar manusia lebih berusaha mencapai ketaatan. Allah SWT menyembunyikan murka-Nya, agar manusia berusaha menghindari

Doa Sehari Hari Lengkap

Doa Sehari Hari Lengkap

Agama

Doa Sehari Hari Lengkap Agar semua kegiatan kita senantiasa berkah dan mendapat nilai ibadah di sisi Allah SWT, maka hendaklah setiap akan melakukan kegiatan kita berdoa kepada Allah SWT, beberapa doa sehari-hari yang patut kita ketahui adalah sebagai berikut: Doa ketika akan memakai pakaian Pertama ucapkanlah basmalah, lantas berdoa seperti doanya Rasulullah Saw, yaitu: “aku

Kisah Perjalanan Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam ke Thaif

Kisah Perjalanan Rasulullah Shallallahu ‘alahi wasallam ke Thaif

Agama

Kisah Perjalanan Rasulullah Shallallahu ‘alahi wasallam ke Thaif Rasulullah Shallallah Pergi ke Thaif Selama sembilan tahun, sejak masa kerasulan, Baginda Nabi Muhammad Shallalahu ‘alahi wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun, kebanyakan orang-orang Makkah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Shallalahu ‘alaihi wasallam dan

Menceritakan Tentang Kisah Sayyidina Bilal R.A.

Menceritakan Tentang Kisah Sayyidina Bilal R.A.

Agama

Menceritakan Tentang Kisah Sayyidina Bilal R.A. Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi Kisah Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi Radhiyallahu ‘anhu dan penderitaannya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi Radhiyallahu ‘anhu adalah seorang shahabat yang masyhur. Ia muadzin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf, kemudian ia memeluk islam yang menyebabkan

Berbulan Madu Dengan bidadari

Berbulan Madu Dengan bidadari

Agama

Berbulan Madu Dengan bidadari Berbulan Madu Di kota Suffah tinggallah seorang pemuda bernama Zahid. Ia hidup pada zaman Rasulullah SAW. Setiap hari ia tinggal di Masjid Madinah. Zahid memang bukan pemuda tampan. Di usianya yang ke-35, ia belum juga menikah. Suatu hari, ketika Zahid sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepadanya. Zahid

Pembahasan Mengenai Fiqih Kontemporer

Pembahasan Mengenai Fiqih Kontemporer

Agama

Pembahasan Mengenai Fiqih Kontemporer a. Haji Haji (asal ma’nanya) ialah Qashad “menyengaja sesuatu”.Haji di sini (menurut syara’) adalah Qasshada al-ka’bata linnusuki al a’ti yaitu mengqashadkan ka’bah memperbuat ibadah yang lagi akan datang keterangannya.[1] Dengan perkataan lain haji ialah “sengaja mengunjungi ka’bah (Rumah suci) untuk melakukan beberapa amal ibadah,dengan syarat-syarat yang tertentu”. b. Permulaan wajib haji

Pembahasan Mengenai Hak Asasi Manusia lengkap

Pembahasan Mengenai Hak Asasi Manusia lengkap

Agama

Pembahasan Mengenai Hak Asasi Manusia lengkap Hak asasi manusia Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta(hak-hak yang bersifat kodrati.) oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia daengan hak-haknya dapat berbuat semauny, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikatagorikan memperkosa atau

Tujuan Hukum Islam Beserta Pandangan HAM Dalam Islam dan Barat

Tujuan Hukum Islam Beserta Pandangan HAM Dalam Islam dan Barat

Agama

Tujuan Hukum Islam Beserta Pandangan HAM Dalam Islam dan Barat Tujuan Hukum Islam Tujuan hukum islam secara umum adalah Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Abu Ishaq As-Sathibi merumuskan lima tujuan hukum islam: 1. Memelihara agama Agama adalah sesuatu yang harus dimilki oleh setiap manusia oleh martabatnyadapat terangkat lebih tinggi dan martabat

Ketentuan Zakat dan Muzakki

Ketentuan Zakat dan Muzakki

Agama

Ketentuan Zakat dan Muzakki   Ketentuan Zakat Fitrah Sahabat pencinta zakat, kali ini kita akan membahas tentang ketentuan ketentuan zakat fitrah. Sebelumnya admin sudah membuat artikel penting mengenai hadits tentang zakat yang penting untuk diketahui. Sahabat pencinta zakat, suatu ibadah mahdhoh seperti zakat dan sholat memiliki aturan dan cara-cara tertentu yang harus kita ikuti sebelum